מפלגת אור בתקשורת

ריח בחירות באוויר, ערוץ 99

נציגי מפלגת אור אצל רשם המפלגות / כתבתה של תמר דסקל, ערוץ הכנסת 11.6.2008