מפלגת אור בתקשורת

רוב בחינוך החרדי, טבעון

merkaz_hainyanim_09_2008.jpg